دسته روی روز عاشورا در شهر دابودشت 95به روایت تصویر 2

کد خبر : 407

تاریخ انتشار : 24/07/1395 - 13:28

دسته روی روز عاشورا در شهر دابودشت 95به روایت تصویر 2

منبع : روابط عمومی شهرداری دابودشت