تجهیز پارک دابودشت به سرسره وتاب با ب اسفنجی

کد خبر : 209

تاریخ انتشار : 12/03/1394 - 17:50

تجهیز پارک دابودشت به سرسره وتاب با ب اسفنجی
تجهیز پارک دابودشت به سرسره وتاب با ب اسفنجی

منبع : روابط عمومی شهرداری دابودشت