بازدید قاسمی شهردار دابودشت از بازارچه نوروزی

کد خبر : 166

تاریخ انتشار : 24/12/1393 - 17:51

بازدید قاسمی شهردار دابودشت از بازارچه نوروزی

منبع : روابط عمومی شهرداری دابودشت